Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Bidah’ Category

De shi’ieten die in tegenstrijd zijn met de mensen van de Soennah.

De Shi’ieten verschillen van de moslims in een aantal belangrijke zaken:

1.Qor-aan: sommigen van hen geloven dat de Qor-aan toevoegingen en gebreken heeft;

2.De h’adieth van de profeet : zij nemen niet van de ah’adieth die in Boekhaarie, Moesliem en anderen staan;

3.Tawh’ied (geloofsleer): zij verrichten smeekbeden aan anderen en zij zweren en offeren aan anderen. Zij beweren dat de heersers, leiders en familieleden van de profeet  (Ahloe l-bayt) een bepaalde kracht hebben om voor de kosmos te zorgen. En de soefis hebben deze opvattingen van hen overgenomen;

4.Kennis hebben over het onwaarneembare: zij beweren dat hun smetteloze leiders het recht hebben om kennis te hebben over het onwaarneembare en dat de profeet  niet het recht heeft hierover te spreken. Hun toekomstige leider (de Dadjjaal, anti-christ) zal tevoorschijn komen uit een kelder (put) en alle politieke tegenstanders vernietigen;

5.Shari’a (wetgeving) en werkelijkheid: zij zijn van mening dat de Shari’a (wetgeving) en datgene waar de profeet  mee gekomen is, bedoeld is voor de gewone mens, maar de werkelijkheid en de kennis die alleen Allah weet, is alleen toegankelijk voor de leiders van Ahloe l-bayt. Het contact met Allah geschiedt alleen maar via één van hun leiders. Deze gevaarlijke gedachten zijn helaas ook doorgesijpeld naar de soefietische stroming.

6.Het uitschelden van de metgezellen: zij vervloeken Aboe Bakr, ‘Oemar en anderen (moge Allah tevreden zijn met hen), terwijl de profeet  hen het Paradijs heeft beloofd.

7.Leiderschap: zij zijn van mening dat ‘Aliy  dit leiderschap moest krijgen en dat iedereen die dit leiderschap op zich heeft genomen onrechtvaardig en ongelovig is.

8.Beschuldigen: zij beschuldigen ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) van overspel, terwijl Allah haar in de Qor-aan heeft vrijgesproken.

9.Aanbiddingen: zij hebben een andere vorm van aanroepen tot het gebed. Het gebed en de tijden daarvan verschillen van die van de moslims.

10.Ondermijning (leugen): de Shi’ieten verbergen af en toe hun geloof uit angst dat zij achterhaalt worden door mensen.

11.Het aanvallen van de Soennieten door de Shi’ieten: in de Soennitische moskeeën worden zij aangevallen door Shi’ieten en hun geloof wordt ook aangetast.(1)

Voetnoten:

(1) Zie Al-khotoot Al-‘Ariedah van Moeh’iebbie d-dien Al-Khateeb.

(Bron: De Islamitische geloofsleer uit het Boek en de authentieke Soennah door Mohammed Ibn Djamiel Zienoe)

Abu Naim

Read Full Post »

Dua na de Azaan

 As salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Sommige onwetende broeders en zusters van ons voegen de woorden; WAD DARADJATAR RAFI’AH en WARZUKNA SHAFA ATAHU YAWMAL QIYAMAH toe aan de dua die na de azaan dient gereciteerd te worden denkende dat het zo authentiek is overgeleverd uit de overleveringen.

Dit is echter een misverstand, het volgende zal dit ophelderen;

DE DUA NA DE AZAAN ZOALS OVERGELEVERD UIT AUTHENTIEKE AHADITH:

“Allaahumma rabba haaziehie adda’watie attaamah, wassalaati’l qaa-iemah, aatie muh’ammadan al-wasielata wal-fadhielata wab’as-hoe maqaaman mah’mudan allazie wa’adtah, [iennaka laa tukhlieful mie-‘aad]”.

Buhari 1/152, De woorden tussen haakjes is een authentieke toevoeging in de overlevering van Bayhaqi 1/410

Mulla Ali Qari (rah) zegt in zijn Mirqat al Mafatif Sharh Mishkat al Masabih (Vol 2. Pg. 163) : ”Er geen bewijs voor de woorden: WAD DARADJATAR RAFI’AH uit overleveringen welke sommige mensen (na de woorden…wal-fadhielata) toevoegen aan deze dua.”

Hij citeerd ook Al Sakhawi (rah) zeggende: ”De woorden WAD DARADJATAR RAFI’AH heb ik in geen een van de overleveringen gezien.”

Hetzelfde geldt voor de woorden: WARZUKNA SHAFA ATAHU YAWMAL QIYAMAH welke sommige mensen (na de woorden…mah’mudan allazie wa’adtah) ook toevoegen aan deze dua.

Wij horen deze dua te maken met de woorden die authentiek zijn overgeleverd van onze Profeet (v.z.m.h) en van niemand anders om zo aanspraak te maken op de deugden ervan:

Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem) vertelde dat Allah’s Boodschapper (v.z.m.h.) zei: “Als iemand van jullie de azaan hoort en zegt:

‘Allaahoemma Rabba haadzihid da’watit-taammah wash-shalaatil-qaa’imah, aatie Moehammadanil-wasielata wal-fadhielata wab’atshoe maqaaman mahmoedanilladzie wa’adtahoe.’

‘Oh Allah, Heer van deze perfecte oproep en de gebeden die voor altijd verricht worden, schenk Mohammed (v.z.m.h.) zijn eeuwige rechten van voorspraak, aanzien en de hoogste plaats (in het paradijs) en breng hem op het eerbiedwaardige niveau dat U hem beloofd hebt’,

…dan is hij verzekerd van mijn voorspraak (op de Dag van het Oordeel)

(Bukhari)

Zoals gezegd deze dua met de woorden ”iennaka laa tukhlieful mie-‘aad” aan het eind welke Imam Bayhaqi (rah) heeft overgeleverd zijn wel authentiek.

En Allah weet het beste,

Was salaam

Read Full Post »

Hedendaagse innovaties en verkeerde gewoontes in (waarschijnlijk  de mééste) Turkse Moskeen

-Terwijl iemand Wudhu zit te maken met hem proberen te praten (In de meeste gevallen gaat diegene die wudhu maakt ook terugpraten)

– De masjid binnengaan terwijl er nog tijd is voor de Azaan en dan niet 2 rakat Tahhiyatul Masjid gebed (gebed voor welkomst van masjid) bidden maar met anderen gaan zitten kletsen (niet eens zachtjes maar best luid) over onnodige dingen of zelfs extreme grappen maken met scheldwoorden en brullend lachen.

-Niet de salaam geven als je de masjid binnekomt aan anderen.

-De Tahhiyatul Masjid niet bidden maar gek genoeg voor de verplichte gebed van Isha een 4 rakat gebed als een Sunnah bidden (terwijl hierover geen geen zwakke hadith met een isnad is, er mag 2 of 4 rakat gebeden worden als nafila als er tijd is voor het verplichte gebed van Isha en is in principe mustahab om zo te doen als er gelegenheid voor is omdat de Profeet VZMH heeft gezegd ”Er is een gebed tussen elke Azaan en Ikamah” dit herhaalde hij 3 keer en bij de 3e voegde hij toe; ”Voor diegene die het wil”) En deze gebed als een zo sterke Sunnah zien dat een laatkomer het later gaat inhalen, of hem vliegensvlug als een kip zonder kop in 2 minuten gaat bidden en dan zich snel aan het gezamelijke gebed gaat toevoegen.

-Als er een niet-turk de moskee binnenkomt hem raar aan gaan kijken ( Ik heb van een Afrikaanse man gehoord dat ooit een groepje Afrikanen naar de moskee kwamen en dat tegen hun na een paar keer werd gezegd ”Gaan jullie maar voortaan naar de Marokaanse moskee)

-Als de Azaan wordt gelezen niet de woorden herhalen maar nog even doorkletsen.

– Na de Azaan doet de Muazzin luidop de Azaan Duaa opzeggen, de mensen in de masjid heffen hun handen en zeggen Amin.
(Dit is een Bidah, iedereen moet in zichzelf de Azaan Dua doen als ie dat wil)

-Muazzin heeft waarschijnlijk een ”speciale” plaats in de masjid (In Turkije heeft de Muazzin zelfs een houten hekje om zich heen) en leest altijd vanuit daar de Azaan en Ikamah.

– Na de Azaan wordt er voor het verplichte Farz gebed na de Ikamah door de Muazzin ” As salah, Allahumma salli ala Muhammad” of als er eerst een Sunnah gebed is is wordt er ”Salati sunnah, Allahumma salli ala Muhammad”. (En sommigen voegen er meerdere dingen aan toe in beide gevalen)

-In de Ramadan wordt er na de Isha gebed door de Muazzin ”Salati tarawiha niyyat, Allahumma salli ala Muhammad” gezegd, en tussen de gebed sets (voor aanvang van elke nieuwe set) in wordt er ”Allahumma salli ala Muhammad” gezegd. ((En sommigen voegen er meerdere dingen aan toe in beide gevalen)

-In de Ramadan komen de Turkse vrouwen naar de Moskee voor de Tarawih gebed alsof het een verplichting is, terwijl je ze bijvoorbeeld op Vrijdag voor het Vrijdag-gebed nooit komen.

-Muazzin heeft maar 2 taken dat is Azaan en Ikamah en verder niets maar worden een hoop dingen bij verzonnen die hij moet doen.

-Imam heeft maar een taak tijdens het gebed dat is het gebed lijden, maar Imam is ook een soort leider met het maken van dua etc.

-Imam heeft een aparte hokje waar hij in kan zitten om nasiha aan de mensen te geven.

-De rijen worden zeer gemakszuchtig opgesteld, soms zie je openingen waar 2 mensen nog inpassen, soms zie je 2 ruziende personen omdat de ene weigerd het gat op te vullen of boos is waarom hij het moet opvullen.En soms bestaan rijen uit losstaande gedeeltes

-In de Tarawih gebeden staat de Muazzin (samen met een paar aanhangers, waarschijnlijk vrienden) helemaal achteraan in de moskee in een aparte rij (Dus zij bidden enkele rijen achter de laatste rij.)

-Een rij vormen tussen 2 pilaren terwijl dit Makruh is.

-Tarawih gebeden worden vliegensvlug afgewerkt…(Alsof je aan het fitnessen bent)

-Tussen de Tarawih gebed sets (meestal na elke 4 rakat, wat ook een Bidah is zie later) wordt er gezamelijk een Salawat ”gezongen” meestal deze salawat; ”Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi ve sellim”

(Dit is een Bidah, in elke rustperiode dient iedereen in zichzelf met Dhikr of Salawat bezig te zijn, of gewoon te rusten. Nog een ding is dat deze salawat niet zo is overleverd in de hadith boeken, ik heb deze hadith in Abu Dawud in deze vorm kunnen terugvinden ”Allahumma salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi wa ala ali Muhammad” Geen van de salawats is overleverd met het woord ”Sayyiduna” in de hadithboeken dit is dus een toevoeging. En Allah weet het beste.)

– Taarawih gebeden worden met sets van 4 rakat gebeden terwijl alle alims unaniem over sets van 2 rakat zijn. In sommige gevallen wordt er in sets van een keer set van 8 en een keer set van 12 of twee sets van 10 of zelfs een hele set van 20!

-Westerse kledij na-aperij van de Imam.

-Op vrijdag-gebed preken houden die niets met de islam hebben te maken (zoals nationalistische onderwerpen etc)

-Dat de Imam op de hutbah de handen opheft als hij Salawat en Dua doet.

-Dat in de dua op de hutbah gezegd wordt ; O Allah behoed onze Land (dus Turkije) en onze Mensen van alle kwaad…..in plaats van voor alle moslims dua te doen.

-Kantine met TV waarop van alles wordt bekeken en niet is geristricteerd met Islam kanalen.(Islamitische TV Stations)

-Gebeden die worden uitgesteld omdat er een belangerijke voetbalwedstrijd in de kantine van de Moskee moet worden bekeken.

-In de Moskee-kantine TV kijkend luidruchtig praten, lachen, schelden met andere en als er iets is op TV wat je niet bevalt meteen erop schelden (Ik ben hier vaak getuige van geweest zelfs zover dat iemand tegen de persoon op TV ”moge een ezel je moeder ****** ” zei. Scheldend discussieren etc)

– Tegenover de Moskee nog een aparte gebouw laten bouwen als koffiehuis waarin wordt gekaart, gegokt, muziek geluisterd , gerookt kortom waar de Shaytan de Aardigste Bartender is, Aparte ruimte voor jongeren laten bouwen met computers en biljarttafels waar niets anders dan gechat en gebiljard wordt.

-Deze meerdere shaytan faciliteiten laten bouwen in plaats van bijvoorbeeld een Bibliotheek met Islamitische werken waar men ilm kan opdoen. (Als je ze hierover aanspreekt zeggen ze van ; ”Ja maar dan komt er niemand naar de Moskee”.)

-Deze gebouwen open laten terwijl het tijd voor Salat is, dus de aanhangers van de shaytan in die gebouwen komen niet bidden maar gaan gewoon door)

-Al deze shaytan-faciliteiten worden mede gefinanceerd door het geld wat wordt ingezameld door de Moskee bestuur van onschuldige onwetende burgers om de zo de zoveel tijd, terwijl broeders en zusters in andere landen dood gaan van de honger omdat ze geen eten hebben!

-Een Moskee besturing die door inbeciele idiote Djahils bestaat ( en daarom geen Darul Iftaa of een Fatwa Service heeft en je dus bij niemand terecht kan voor een vraag of kwestie) in plaats van geleerde personen.

– Na het complete gebed (dus als er een laatste Sunnah gebed is na die laatste sunnah zoals bij Magrib na de 2 rakat sunnah erna) doen de mensen op commando van de Muazzin de Tasbih, Tahlil, Takbir en andere Dhikr.
(Dit is een Bidah, Na het gebed dienen de mensen individueel op hun eigen deze dingen te doen, bij voorkeur meteen na de Fard (Verlichte gebeden) En Allah weet het beste)

-Bijna niemand heft de wijsvinger in de Tashahhud terwijl hierover Sahih Hadith is.

– Na het bovenstaande start de imam een gezamelijke dua, waarbij de imam dua maakt en de mensen amin zeggen, en soms zegt de imam niks en mag iedereen zelf dua maken, in beide gevallen heeft de imam de macht om abrubt de dua af te sluiten door hardop AL FATIHA! te zeggen waarop iedereen Surah Al Fatiha moet oplezen en zo het dua moet beindigen.

(Iedereen hoort individueel dit te doen, en iedereen hoort zelf te bepalen of hij zijn (en waneer ,en niet op commando van de imam) dua afsluit met Surah Al Fatiha of met iets anders waarhij Allah mee lofprijst)

-Mensen raar aankijken (alsof ze zonder hun gebed compleet te maken weggaan) als ze dit na-gebed ceremonie niet mee willen doen en naar buiten gaan.

-De Imam als een ultieme dua-maker autoriteit zien.

-Op bepaalde dagen of een in de zoveel tijd een Tadjdid-i Iman (Imaan verniewings) dua dat door de Imam wordt gemaakt.

-In kantine een schilderij van Ataturk.

-Bidplaats van Imam is verhoogd.

Read Full Post »