Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Fatwa’s’ Category

Kunnen we “Ya Ali Madad” zeggen?

Vraag:

Waarom zeggen velen van hen “Ya Ali Madad”? Is het toegestaan om dit te zeggen? Indien “Ja” verstrek a.u.b. bewijzen uit de Koran en Overleveringen.

Kunnen we dit echt zeggen, of mag het niet. Als het mag, waarom zouden we het zeggen. Als het niet mag, waarom niet?

Antwoord:

Het is niet toegestaan om de uitdrukking “Yaa Ali Madad” te zeggen. De betekenis van deze uitdrukking is “Oh Ali Help” Dergelijke uitdrukkingen zijn Shirk.

Hulp mag alleen gezocht worden bij Allah de Almachtige. Hij is de Heer der Werelden en heeft de kracht over alles.

En Allah weet het beste,

Mufti Ebrahim Desai

WWW.ASKIMAM.COM

Voor de orginele fatwa klik hier

Read Full Post »

Vraag:

Wat is de fatwa met betrekking tot het zeggen van “Ya Shayk Madad” (1) ? Ik heb mensen gezien die “Ya Shayk Abdul Qadir Jilani geef mij 1000 dollar”, en “Ya Shayk Raza Khan Barelwi geef mij een nieuwe auto”

Is dit toegestaan?

Antwoord:

Het zoeken van hulp bij overledenen, en het aanbidden van overledenen is Shirk. Het is niet toegestaan voor iemand zich tot een overledene te wenden door het zeggen van “Yaa Shayk Madad”, “Yaa Shayk Raza Khan” etc.

Als een Moslim dat doet, dan is hij buiten de Islaam getreden, zijn Nikah (huwelijk) is dan verbroken. Als diegene zijn Imaan en Nikah niet vernieuwd, dan is zijn relatie verhouding met zijn vrouw Haraam.

En Allah weet het beste,

Mufti Ebrahim Desai.

WWW.ASKIMAM.ORG

Voetnoot:

(1) De betekenis hiervan is “Oh help Shayk”

Link naar orginele fatwa klik hier

Read Full Post »

Vraag:

Is het toegestaan om “Yaa Abdal Qadir Madad” (1) als men geloofd dat de engelen deze oproep naar hem brengen, en dat hem madad (hulp) alleen kan geschieden bij de wil van Allah?

Dit is de leer en toepassing van Shayk Muhammad al Alawi al Maliki al Makki in zijn boek Mafahim. Ook Shayk Nuh Haa Mim Keller en de Sufi Ulema van Jordanie en Syrië staan dit toe. Verwijs a.u.b. uw antwoord met de leer en uitoefening van de klassieke Fuqaha.

Antwoord:

In de naam van Allah, de Erbarmer, de meest Barmhartige,

Het is niet toegestaan om “Ya Abdal Qadir Madad” te zeggen, aangezien dit Shirk is. De Fuqaha hebben nadrukkelijk vermeld dat hulp zoeken bij overledenen Shirk is.

Het is ook niet toegestaan om “Ya Abdal Qadir Madad” met het geloof dat de engelen deze roeping ontvangen en doorgeven, en dat de hulp van de Shayk alleen door de wil van Allah geschied, aangezien dit hint tot Shirk. De algemene grote meerderheid maakt geen onderscheid in zulke fijne kwesties.

En Allah weet het beste,

Was salam

Mufti Ebrahim Desai
Darul Iftaa, Madrassah In’aamiyyah

Voetnoot:

(1) Dit betekent “Oh Abdul Qadir Help”

Link naar orginele fatwa klik hier

Read Full Post »